Αγαπητοί Κύριοι και Κυρίες,

Στο Frunze Luxury Apartments, παράλληλα με την ευχάριστη διαμονή, απόλυτη  προτεραιότητά μας αποτελεί η υγεία και η ασφάλειά σας. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, εστιάζουμε στην υγεία και την ασφάλεια όλων των φιλοξενουμένων και των εργαζομένων μας, χωρίς να παραβλέπουμε την ποιότητα της εμπειρίας σας, όταν διαμένετε μαζί μας.

Τα μέτρα που λαμβάνουμε στο FLA για την προστασία από τον COVID-19

•    Όλοι οι χώροι εργασίας του προσωπικού όπως και όλες οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά και προσεκτικά.

•    Η υγεία των μελών της ομάδας μας παρακολουθείται προσεκτικά με καθημερινούς ελέγχους θερμομέτρησης.

•    Η διατήρηση της απόστασης 1,5 μέτρου εφαρμόζεται σχολαστικά όπου είναι εφικτό.

•    Τα κλειδιά του δωματίου απολυμαίνονται με τη χρήση εγκεκριμένου απολυμαντικού.

•    Στα δωμάτια έχουν αφαιρεθεί τα διακοσμητικά μαξιλάρια και τα περιοδικά εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη άνεση.

•    Το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται πριν από την άφιξή σας, με ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω επιφάνειες:

 Πόρτα, ψυγείο και λαβές συρταριών, Γραφείο, τραπέζι, λαμπτήρες και καρέκλες, Ποτήρια, Διακόπτες φωτισμού, Κουρτίνες, Ντουλάπες, Τηλεχειριστήριο, Τηλεόραση, Χώρος αποσκευών, Κάδοι απορριμμάτων, Πιστολάκι μαλλιών, Ντους/Μπανιέρα, Κρεμάστρες για τα ρούχα.     

•    Οι υφασμάτινες επιφάνειες του δωματίου απολυμαίνονται με ατμοκαθαριστή σε θερμοκρασία άνω των 70 βαθμών.

Καθαριότητα

Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα προσφέρονται σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών για καθημερινή, μερική ή καμία υπηρεσία:

•    Καθημερινή εξυπηρέτηση: Το προσωπικό μας θα έχει πρόσβαση στο δωμάτιό σας μία φορά την ημέρα για ολική καθαριότητα.

•    Μερική εξυπηρέτηση: Το προσωπικό μας θα παραλάβει και θα επιστρέψει καθαρά λευκά είδη, πετσέτες και προϊόντα περιποίησης κατόπιν αιτήματος.

•    Χωρίς υπηρεσία: Το προσωπικό μας δεν θα σας απασχολήσει με την υπηρεσία καθαρισμού κατά τη διαμονή σας.

Τα πρωτόκολλα πλυντηρίου για τις πετσέτες και τα λευκά είδη έχουν αναβαθμιστεί ώστε να συμμορφώνονται στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών  για χρήση υψηλότερης θερμοκρασίας και συνιστώμενων απορρυπαντικών.

Γενικές οδηγίες – Οδηγίες για το κοινό / για ταξιδιώτες. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

At Frunze Luxury Apartments, along with a pleasant stay, our absolute priority is your health and safety. Now, more than ever, we focus on the health and safety of all our guests and employees, without overlooking the quality of your experience when you stay with us.

The measures we are taking in the FLA for protection against COVID-19

• All workplaces of the staff as well as all the facilities of the hotel are cleaned and disinfected regularly and carefully.

• The health of our team members is closely monitored by daily thermometer checks.

• Keeping a distance of 1.5 meters is meticulously applied where possible.

• Room keys are disinfected using an approved disinfectant.

• Decorative pillows and magazines have been removed in the rooms, ensuring greater comfort.

• The room is cleaned and disinfected before your arrival, paying special attention to the following surfaces:

 Door, refrigerator and drawer handles, Office, table, lamps and chairs, Glasses, Light switches, Curtains, Closets, Remote control, TV, Luggage compartment, Trash cans, Hair dryer pistol, Shower / Bathroom.

• The fabric surfaces of the room are disinfected with a steam cleaner at a temperature above 70 degrees.

Cleanliness

The cleaning services will be offered according to the preferences of the visitors for daily, partial or no service:

Daily service: Our staff will have access to your room once a day for complete cleaning.

Partial service: Our staff will pick up and return clean linen, towels and toiletries upon request.

No service: Our staff will not bother you with the cleaning service during your stay.

Towel and linen washing machine protocols have been upgraded to comply with guidelines for using higher temperatures and recommended detergents.

General guidelines – Instructions for the public / for travelers. NATIONAL HEALTH MUNICIPAL ORGANIZATION